Uzávěrka přihlášek...

Uzávěrka přihlášek končí 10. září 2015, po tomto termínu bude možné se přihlásit už jenom v den konání závodu na místě s cenou 150,- Kč.