Pravidla...   

POCHOD+BĚH

K50 je závod jednotlivců. Závod je určen všem věkovým (od 15 let) i výkonnostním kategoriím. Startovat na závodu může kdokoli a každý se účastní na vlastní nebezpečí. Každý však musí splňovat podmínky dobrého zdravotního stavu a nesmí vykazovat známky opilosti, či užití psychotropních látek.

Jedná se o sportovní akci, na které mohou startovat osoby starší 15 let. V den startu tedy musí být jednotlivci alespoň 15 let a pochodu se s ním zúčastní osoba ve věku alespoň 18 let, za něj zodpovědná. Tato osoba přebírá plnou odpovědnost za nezletilého závodníka (osoba mladší 18 let musí navíc předložit písemný souhlas rodiče či zákonného zástupce).  

Účastníkem závodu se stává ten, kdo vyplní čitelně své jméno, příjmení a datum narození a zaplatí startovné.

Každý závodník musí dodržet trasu závodu uvedenou v propozicích. Odchylky jsou povoleny pouze za účelem doplnění zásob v blízkosti trasy.

Účastník se smí po trase pohybovat pouze s využitím vlastních sil, tedy bez použití jakéhokoliv dopravního prostředku. Turistické hole jsou povoleny.

Na trase budou rozmístěny 2 hlavní kontroly, případně tajné kontroly. Průchod jimi bude sledován organizátory a potvrzen účastníkům na identifikační arch. Účastník bude seznámen s rozmístěním pouze hlavních kontrol.

V případě ohrožení života, či zdraví je povinnost každého závodníka pomoci raněnému.

Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit na start, či vyloučit ze závodu osoby, které vykazují známky vysoké únavy a vyčerpání, známky užití alkoholu, či omamných látek.

Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit, či ukončit závod za jakékoliv situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí závodníků a to bez náhrady startovného.

Pořadatel si vyhrazuje právo při nepředvídatelných událostech závod zrušit. Závodníkům, kteří mají již startovné zaplaceno je následně povinen do 14-ti dnů od zrušení závodu vrátit 50% předem zaplaceného startovného převodem na bank. účet z kterého bylo startovné uhrazeno.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA POSTUPU – ZÁVOD

Závodník vychází/běží z místa startu, do cíle musí dojít přes kontroly ve stanoveném časovém limitu 12 hodin. Start závodu probíhá tak, že se odstartují všechny kategorie zároveň, s tím že, vepředu budou běžci a až po nich pěšci.

DOPORUČENÁ VÝBAVA  -  závodník by měl mít u sebe:

  •          plně nabitý funkční telefon,
  •          čelovku,
  •          pytlík na odpadky,
  •          náhradní ponožky,
  •          náplasti na puchýře,
  •          elastické obinadlo,
  •          finanční hotovost na jídlo a případný taxík.

CYKLO-FUN

Závod se jede na vlastní nebezpečí a za plného silničního provozu, kdy závodníci jsou povinni dodržovat základní pravidla silničního provozu. Pořadatel nenese odpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v souvislosti se závodem.

Závodníci musí mít po celou dobu cyklistickou helmu. Bez helmy nebude závodník připuštěn na start.

Cyklisti absolvují stejnou trasu jako chodci, jedná se tedy většinou o nezpevněný povrch - lesní cesty, šotoliny apod. Závod je tedy určen pro horská a nikoliv silniční kola.

Závod se koná za každého počasí a pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu.